Анотация

Мъдреците казват, че човек има три източника на влечения. Това са душата, разумът и тялото. Влечението на душата поражда приятелството. Влечението на ума поражда уважението. Влечението на тялото поражда желанието... А съединението на трите влечения поражда най-прекрасното нещо - Любовта!

„Нещо като магия, нещо като романтика, нещо като любов" е книга за Любовта.

Любовта е страст, но и борба, стига да можеш да я завоюваш. Любовта е нежност, радост и неземно щастие. Героите тьрсят своето място в живота и най-вече Любовта - истинска, чиста и красива. Дълбоки преживявания, силни емоционални състояния и ярки природни описания. Всичко това е наситено от неспокойните чувства, породени от променящите се настроения и най-вече от тьрсещата мисъл за Живота и Любовта.

„Нещо като магия, нещо като романтика, нещо като любов" е книга за всички, които тьрсят Любовта.Биографични бележки за автора

Мари Мари Марина завършва Су ,,Св. Климент Охридски" специалност българска филология, втора специалност - педагогика. Първоначално се занимава с журналистика, пише радиоочерци. По-късно става преподавател по български език и литература и директор на училище. Известна е с нестандартното си и артистично преподаване, с любовта си към литературата, театъра, изобразителното изкуство и природата, кaкто и с умението да вниква в съдбите на учениците. С това печели уважението и обичта на своите възпитаници и техните родители. Обучавала е и студенти. Съдбата и е насечена, трудна и неравна. Нейното хоби е Космологията. Омъжена е. Съпругът и е известен учен в областта на старобългаристиката и професор в СУ "Св. Климент Охридски". Има една дъщеря.

Автор:
Мари - Мари М`арина

Издателство:

Военно издателство


Разпространители:

Хеликон Български книжарници
ОТЗИВ

за творчеството на Мари-Мари Мaрина (книгите Горчиво-сладък живот. Поезия и проза, С., 2010, 312 с. и Нещо като магия, нещо като романтика, нещо като любов. Съвременни разкази за живота, С., 2012, 172 с.)

Творчеството на Мари-Мари Мaрина (Мария Георгиева Попова) има своя специфика: то обхваща сюжети от объркания днешен живот и затова е силно въздействащо. Читателят е впечатлен и покорен от преживяванията на героите. В тях той вижда своето битие в днешните трудни години на въодушевление и покруса. Ситуациите, в които попадат героите на Мaрина, са реалистични, макар че на пръв поглед изглеждат като обвеяни с романтична окраска. Личи си, че авторката пристъпва към описанието след натрупани и преосмислени житейски преживявания. Героите й са жизнени и пълнокръвни, те живеят сред нас. Читателят вярва на авторката, защото вижда себе си в проблемите, в ежедневието и в постъпките на художествените персонажи. Методът на авторката е в руслото на класиката в българската художественост.

В хаоса на съвременната действителност авторката избира въздействащи и типични сюжети от първото десетилетие на ХХІ в. С особена сила звучи романът Клиентката (част от книгата Горчиво-сладък живот). Зад една на пръв поглед банална съдебна несправедливост (героинята в съдебен спор губи правото си на собственост върху единственото си жилище) Марина ни разкрива цялата пошлост на съдебната ни система, ограничеността и меркантилността на адвокатското съсловие, безпомощността на обикновения човек, попаднал без никаква вина в паяжината на недомислените закони. Вероятно описанието се обляга на действителен казус, дълбоко наранил героите, които трябва да опаковат имуществото си и да бъдат изхвърлени на улицата.

Зад психологизма на описанието виждаме несъмнен талант да се вникне в душевността на обикновения човек. Авторката протестира срещу явната несправедливост не чрез закани и лозунги, а чрез разкриване на душевните преживявания. Читателят симпатизира на попадналите в беда хора, защото са обрисувани правдиво и реалистично. Авторката е вплела в повествованието пейзажа на града под тепетата и красотата на Родопите. Внушенията са направени с висока литературна култура, с философско тълкувание и непринуденост. Описанието наистина отразява сложността на нещата в днешния горчиво-сладък живот.

Мари-Мари Марина е с несъмнен поетичен дар и това се вижда от всички стихове на стихосбирката Вселената е вечна тайна, включена в книгата Горчиво-сладък живот. Подредени в 5 взаимно свързани цикъла, отделните стихотворения говорят за една лирична душа, която се вълнува от вечните човешки копнения: любов, раздяла, носталгия по безвъзвратно отминалото време, надежда за щастие в утрешния ден и т.н. В забързания делник нейният лирически герой по гьотевски мечтае щастливият миг да поспре, да съхрани младостта и обичта. Марина предава вълненията си с овладяна стихотворна техника, с умение да обобщава и внушава.

Третата част на книгата съдържа съвременни разкази за живота. По чеховски кратко тя фабулира случки и преживявания в 25 разказа. Художественото майсторство на авторката личи от това, че в обикновените делнични случки тя вижда възможност за философски обобщения, за размисъл и внушения за творческата сила на човека, поставен в условията на днешния ден. Една мъдра авторка води читателя по трънливата пътека на живота, вдъхва му вяра и сила.

В книгата Нещо като магия, нещо като романтика, нещо като любов (продължение на Съвременни разкази за живота от книгата Горчиво-сладък живот) Мари-Мари Марина умело споделя своите мисли и разсъждения за духовните човешки ценности, за най-красивото и велико чувство, наречено любов. Тя умее не само да създава интересни сюжети, но и да поднася и тълкува факти, свързани с времето и мястото на действието. Като четем за конкретните събития в живота на героите, получаваме представа за света, за красивото и доброто в него, за магията на любовта, за вселенския разум, за дивата природа, за реалното и фантастиката. Четейки творбите, не може да не се възхитим от богатството на изказа, от изящните словосъчетания, от ярките образи и изискания стил и художествен изказ.

Чрез разказите на писателката се потапяме в един неземен естетически свят, ставаме съпричастни в битката й за справедливост и съвършенство, ставаме по-богати душевно.

Романът, поезията и разказите на Мари-Мари Марина са истинско явление в нашата съвременна литература. Авторката не преследва някакви модернистични видения, а със силата на класическия изказ ни прави по-добри и по-хуманни. Творбите са написани майсторски и увличат читателя да ги прочете.

Акад. Михаил Виденов

Пролог

Книгата „Нещо като магия, нещо като романтика, нещо като любов" се състои от една новела и двадесет и два разказа. Тя е продължение на „Горчиво-сладък живот". Светът, в който живее авторката, е изпълнен с болка, страдание и тъга. Както в първата част на книгата, така и тук, тя успява да го види и друг - красив, прекрасен и влюбен през погледа на своите герои, драматичен, но и изпълнен със стремеж за преодоляване на препятствията.

Драматичната новела „Една голяма любов..." е разказ за любовта. В нея авторката разказва за една чиста и всеотдайна любов, която идва като бяла птица. Любов, която разкрива дълбоките и романтични изживявания на млада двойка.Любов, която преминава през сърцето, съхранила красотата на света, съчетала в себе си необятната морска шир и синевата на небето, отразявайки се в очите на една млада жена, жадуваща за обич и щастие. Вълнуващите драматични моменти, през които преминава главната героиня Олга, я правят още по-силна. А когато един мъж обича една жена, той прави всичко за нея. Животьт не винаги е лесен. Понякога любовта идва трудно, а щастието не винаги идва отведнъж. Преминавайки през различни перипетии, разбира, че любовта не е само „бяла птица". Често тя идва след дълбока болка, понякога любовта трябва да се изстрада. Любовта е борба, но и радост, стига да можеш да я завоюваш.

Това е новела за любовта,за човешките ценности, за духовното богатство, за стремежа за реализация и успех. Новела,разказваща за истинското човешко щастие,за вълнуващите драматични моменти в живота,за борбата на една изстрадала жена,силната й воля и жаждата за обич, надежда и щастие.

Разказите в книгата са групирани в четири цикъла: „Реалност и фантастика", „Докосване до Вечността", „Нещо като магия, нещо като романтика, нещо като любов", „В света на дивото".

В тях авторката пресъздава срещи със забележителни личности, спомените за които пораждат носталгия по нещо безвъзвратно от-минало, които ни карат отново да преоценим човешките и морални стойности, както и да се замислим дали все още има ценности в на-шия тъй забързан свят... В някои от разказите се разкрива обвързаността на човечеството с космическите и вселенски тайни. Героите тьрсят своето място в живота и най-вече в любовта - истинската и чиста любов. Навсякъде природата е съпътстващ елемент, която прави образите още по-плътни и истински. Тя способства да усетим още по-пълноценно душевните им преживявания и разкрива още по-ярко богатството на духа им. Новото виждане за природата, ярките описания ни карат да я почувстваме такава, каквато е-истинска и обагрена с невероятна красота. Природата не е само външна картина,а образ,който обединява. Всичко това е наситено с неспокойните чувства,породени от променящите се настроения и най-вече от търсещата мисъл за Живота, Любовта и Смъртта.


От автора
Използваните в категория ,,Романи, Поезия, Новели и Разкази" текстови, графични и други материали са собственост на носителя на авторски права.
Всяко копие и редуциране на информация се преследва по ,,Закона на авторското право и сродните му права", както и по ,,Закона за защита на конкуренцията."