Резюме

В стихосбирката ,,Вселената е вечна тайна“ и разказите, обединени под общото заглавие ,,Горчиво-сладък живот“ са отразени чисто човешките наблюдения и преживявания – от болката и страданието до естетическото и дълбоко проникновено и духовно състояние на своите герои, наблюдения и съзерцания, философски поглед за живота и смъртта, както и за Вселената.

Светът, в който живее авторката, е изпълнен с болка, страдание и тъга. В същото време тя успява в разказите да го види и друг – красив, прекрасен и влюбен през погледа на своите герои, драматичен, но и изпълнен със стремеж за преодоляване на препятствията. Героите са млади и енергични, търсещи своето място в живота. Те се стремят към реализация, но същевременно търсят истинската и щастлива любов, която да дарява не само щастливи мигове, но и любов, която носи обновление и съвършенство на духа. Всичко това преплетено с дълбок психологически подтекст, обвързано с вечния кръговрат на живота. В разказите има природни описания, свързани с преживяванията на героите и разкриващи богатството на духовността им. Любовта и страданието са земни. Те не се реят нито в миналото, нито в бъдещето. Те са в настоящето и са такива, каквито ги е създал самият живот. А той Животът е пъстър и колоритен и поднася всичко…! Жажда за пълноценен живот и надежда лъха от всяка страница на написаното.

Разказите са с многообразна тематика. Действието се развива в различни точки от Света. А природата навсякъде е съвършена, независимо от мястото-морската шир, Родопа планина, Дунав или пустинята Сахара. Навсякъде присъства и майсторски отразява преживяванията на своите герои. Колорит, шарки, пъстрота, дълбоки и нежни преживявания, невероятна връзка с природата и най-вече усещане за истински допир до човешките ценности.

Поставят се актуални и вечни въпроси за Живота, за болката и страданието, за неразривната ни връзка с природата, за неувяхващата тема – Любовта, както и за обикновеното и чисто приятество, подтикващо към философски размисли. По прост и обикновен начин са представени човешките преживявания и емоции, както и жаждата за един пълноценен и достоен живот.

Стихотворенията от цикъла ,,Вселената е вечна тайна“, общо 60 на брой, написани в свободен стих, които също докосват Вечните теми – за човешката Вселена, за несподелената любов, която поражда болка и страдание (цикъл Страдание), за изживяната и щастливата любов край брега на морето (цикъл „ЛЮБОВ“), за светлината, озаряваща човешката душа (цикъл Светлина), за настроенията на лиричните герои (цикъл Настроение), за минали спомени, съхранени дълбоко в душата ( цикъл Спомени), за връзката между човека и Вселената.

Философски размисли – природа, любов и Вселена. Стихове и разкази, разкриващи обвързаността на човечеството с космическите и вселенски тайни. Морето и неговото многообразие при буря и тишина, както и великолепието на залеза и изгрева, морето при здрач и през нощта. Персонифицирането на вълните, които разказват, бушуват, стенат или пеят, според настроението. А вятърът, гонещ корабите и чайките или тихата морска шир, ни изпълва с настроение, философски размисли, спокойствие и тиха радост. Природата не е само външна картина, дадена само описателно, а образ, обединяващ човек и природа, наситени от неспокойните чувства и размисли, породени от променящите се настроения и от търсещата мисъл.

Стиховете внасят нежна и свежа струя, разкриват ново виждане и ново чувство към Природата и Вселената. Освен тонове на страдание, от тях лъхат съкровеност и топлота, надежда, обич към Живота и неразривна връзка с Вселената. Стиховете със своя ритъм и реалистично отразяване на действителността, както и с простотата на художествената си форма, отразяват силни и емоционални преживявания. Като цялост настроението и философските размисли, а така също и любовта, са в основата на цялата стихосбирка ,,Вселената е вечна тайна", и цикълът разкази ,,Горчиво-сладък живот“.
Цитати

О, миг щастлив…

О, миг щастлив поспри!
И младостта ми съхрани
и радостта в сърцето,
и блясъка в очите,
и ефирния ми глас,
и обичта ми,
обгръщаща цялата Вселена!
О, миг щастлив поспри!


Фар

Фарът проблясва.
Вълните тичат
и бясно се удрят в брега.
Луната щърбато виси,
тук-там светлеят звезди.
Две фигурки
хванати за ръце,
реят сърцата си
в безкрайността…
Звезди,
луна,
тичащи вълни,
един проблясващ фар
и една безкрайност от любов…


Коледна нощ

В една тържествена нощ
и сред един замръзнал свят
в близост до голямата Снежна планина,
нежен полъх ме обгърна
и звезден прах посипа пътя мой
и невидими послания
докоснаха моето сърце,
послания на любовта
и аз потърсих топлата ти длан
и устните горещи
сред един замръзнал свят
в една тържествена Коледна нощ.


Вечерни размисли

Когато вечер се завърна у дома,
понесла умората от сивия ми ден
и протегна своята ръка
към топлата ти длан
и със теб погледна към
нощния небесен свод
и заедно потънем във Вселенското Величие
и аз разбирам,че със тебе виждам
светлеещите там звезди още по-ярки и ярки.
Тогава усещам горещите им ласки,
преплели се със твойта топлина
и Вселенската безкрайност.
Когато вечер се завърна у дома,
аз срещам човешката ти топлота
и Всемирното Величие.

Използваните в категория,,Романи,Поезия и Разкази" текстови, графични и други материали са собственост на носителя на авторски права.
Всяко копие и редуциране на информация се преследва по ,,Закона на авторското право и сродните му права", както и по ,,Закона за защита на конкуренцията."