Резюме

Наскоро излязлата книга “Горчиво-сладък живот” на Мари Мари Марина – журналист и писател, обединява романа “Клиентката”, стихосбирката “Вселената е вечна тайна” и “Съвременни разкази за живота”.

В романа “Клиентката” е проследена превратната съдба на главната героиня Софи – терзанията, тревогите, раздвоението, посегателствата над душата й – сблъскването със съдебната система, с държавните институции и с корупцията. Идването на демокрацията и на безкрайния преход донасят на героинята много страдания и несправедливост.

В стихосбирката “Вселената е вечна тайна” и в разказите са отразени чисто човешки наблюдения и преживявания. Героите са млади и енергични, търсещи мястото си в живота. Същевременно те се стремят към истинска и щастлива любов, обновление и съвършенство на духа. Наблюдения, размишления и философски поглед за живота и смъртта и за Вселената ще намерите в “Горчиво-сладък живот”.Биографични бележки за автора

Мари Мари Марина завършва Су ,,Св. Климент Охридски" специалност българска филология, втора специалност - педагогика. Първоначално се занимава с журналистика, пише радиоочерци. По-късно става преподавател по български език и литература и директор на училище. Известна е с нестандартното си и артистично преподаване, с любовта си към литературата, театъра, изобразителното изкуство и природата, кaкто и с умението да вниква в съдбите на учениците. С това печели уважението и обичта на своите възпитаници и техните родители. Обучавала е и студенти. Съдбата и е насечена, трудна и неравна. Нейното хоби е Космологията. Омъжена е. Съпругът и е известен учен в областта на старобългаристиката и професор в СУ "Св. Климент Охридски". Има една дъщеря.

Автор:
Мари - Мари М`арина

Разпространители:

Хеликон Български книжарници
ОТЗИВ

за творчеството на Мари-Мари Мaрина (книгите Горчиво-сладък живот. Поезия и проза, С., 2010, 312 с. и Нещо като магия, нещо като романтика, нещо като любов. Съвременни разкази за живота, С., 2012, 172 с.)

Творчеството на Мари-Мари Мaрина (Мария Георгиева Попова) има своя специфика: то обхваща сюжети от объркания днешен живот и затова е силно въздействащо. Читателят е впечатлен и покорен от преживяванията на героите. В тях той вижда своето битие в днешните трудни години на въодушевление и покруса. Ситуациите, в които попадат героите на Мaрина, са реалистични, макар че на пръв поглед изглеждат като обвеяни с романтична окраска. Личи си, че авторката пристъпва към описанието след натрупани и преосмислени житейски преживявания. Героите й са жизнени и пълнокръвни, те живеят сред нас. Читателят вярва на авторката, защото вижда себе си в проблемите, в ежедневието и в постъпките на художествените персонажи. Методът на авторката е в руслото на класиката в българската художественост.

В хаоса на съвременната действителност авторката избира въздействащи и типични сюжети от първото десетилетие на ХХІ в. С особена сила звучи романът Клиентката (част от книгата Горчиво-сладък живот). Зад една на пръв поглед банална съдебна несправедливост (героинята в съдебен спор губи правото си на собственост върху единственото си жилище) Марина ни разкрива цялата пошлост на съдебната ни система, ограничеността и меркантилността на адвокатското съсловие, безпомощността на обикновения човек, попаднал без никаква вина в паяжината на недомислените закони. Вероятно описанието се обляга на действителен казус, дълбоко наранил героите, които трябва да опаковат имуществото си и да бъдат изхвърлени на улицата.

Зад психологизма на описанието виждаме несъмнен талант да се вникне в душевността на обикновения човек. Авторката протестира срещу явната несправедливост не чрез закани и лозунги, а чрез разкриване на душевните преживявания. Читателят симпатизира на попадналите в беда хора, защото са обрисувани правдиво и реалистично. Авторката е вплела в повествованието пейзажа на града под тепетата и красотата на Родопите. Внушенията са направени с висока литературна култура, с философско тълкувание и непринуденост. Описанието наистина отразява сложността на нещата в днешния горчиво-сладък живот.

Мари-Мари Марина е с несъмнен поетичен дар и това се вижда от всички стихове на стихосбирката Вселената е вечна тайна, включена в книгата Горчиво-сладък живот. Подредени в 5 взаимно свързани цикъла, отделните стихотворения говорят за една лирична душа, която се вълнува от вечните човешки копнения: любов, раздяла, носталгия по безвъзвратно отминалото време, надежда за щастие в утрешния ден и т.н. В забързания делник нейният лирически герой по гьотевски мечтае щастливият миг да поспре, да съхрани младостта и обичта. Марина предава вълненията си с овладяна стихотворна техника, с умение да обобщава и внушава.

Третата част на книгата съдържа съвременни разкази за живота. По чеховски кратко тя фабулира случки и преживявания в 25 разказа. Художественото майсторство на авторката личи от това, че в обикновените делнични случки тя вижда възможност за философски обобщения, за размисъл и внушения за творческата сила на човека, поставен в условията на днешния ден. Една мъдра авторка води читателя по трънливата пътека на живота, вдъхва му вяра и сила.

В книгата Нещо като магия, нещо като романтика, нещо като любов (продължение на Съвременни разкази за живота от книгата Горчиво-сладък живот) Мари-Мари Марина умело споделя своите мисли и разсъждения за духовните човешки ценности, за най-красивото и велико чувство, наречено любов. Тя умее не само да създава интересни сюжети, но и да поднася и тълкува факти, свързани с времето и мястото на действието. Като четем за конкретните събития в живота на героите, получаваме представа за света, за красивото и доброто в него, за магията на любовта, за вселенския разум, за дивата природа, за реалното и фантастиката. Четейки творбите, не може да не се възхитим от богатството на изказа, от изящните словосъчетания, от ярките образи и изискания стил и художествен изказ.

Чрез разказите на писателката се потапяме в един неземен естетически свят, ставаме съпричастни в битката й за справедливост и съвършенство, ставаме по-богати душевно.

Романът, поезията и разказите на Мари-Мари Марина са истинско явление в нашата съвременна литература. Авторката не преследва някакви модернистични видения, а със силата на класическия изказ ни прави по-добри и по-хуманни. Творбите са написани майсторски и увличат читателя да ги прочете.

Акад. Михаил Виденов

Използваните в категория,,Романи,Поезия и Разкази" текстови, графични и други материали са собственост на носителя на авторски права.
Всяко копие и редуциране на информация се преследва по ,,Закона на авторското право и сродните му права", както и по ,,Закона за защита на конкуренцията."